Home чл. 294, ал. 1 ТЗ

чл. 294, ал. 1 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Търговски закон

Лихви
Чл. 294. (1) Между търговци лихва се дължи, освен ако е уговорено друго.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт