чл. 225 ТЗ

« Обратно към нормативния акт

Търговски закон

Списък на присъствуващите
Чл. 225. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъствуващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт