Home чл. 155, т. 1 ТЗ

чл. 155, т. 1 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Търговски закон

Прекратяване по решение на съда
Чл. 155. По решение на окръжния съд по седалището на дружеството то може да бъде прекратено:
1. по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от капитала;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт