Home чл. 15, ал. 2 ТЗ

чл. 15, ал. 2 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Търговски закон

Сделки с предприятие
Чл. 15. […] (2) (Нова – ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Когато се прехвърля цялото предприятие на търговско дружество, за прехвърлянето е необходимо решение, взето съгласно чл. 262п.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт