Home чл. 141, ал. 3 ТЗ

чл. 141, ал. 3 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Управление и представителство
Чл. 141. […] (3) (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2000 г., бр. 38 от 2006 г., в сила от 1.10.2006 г.; влизането в сила изменено на 01.07.2007 г., бр. 80 от 2006 г.) В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт