Home чл. 137, ал. 7 ТЗ

чл. 137, ал. 7 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Търговски закон

Компетентност на общото събрание
Чл. 137. […] (7) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт