Home чл. 132, изр. 3 ТЗ

чл. 132, изр. 3 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Съсобственост на дял
Чл. 132. Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт