Home чл. 1, ал. 2, т. 2 ТЗ

чл. 1, ал. 2, т. 2 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Търговец
Чл. 1. […] (2) Търговци са: […] 2. кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт