Home чл. 1, ал. 1, т. 6 ТЗ

чл. 1, ал. 1, т. 6 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Търговец
Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г., в сила от 01.11.1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки: […] 6. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г., в сила от 01.11.1996 г.) застрахователни сделки;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт