Home чл. 18, ал. 1 ТДТС

чл. 18, ал. 1 ТДТС

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК

Чл. 18. (1) За обжалване пред въззивна инстанция и по молба за отмяна се събира такса в размер 50 на сто от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт