Home чл. 21, ал. 2 СК 1985 /отм./

чл. 21, ал. 2 СК 1985 /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Семеен кодекс /1985 г., отм./

Чл. 21. […] (2) Когато вещите, правата върху вещи и паричните влогове са придобити отчасти с лично имущество по предходната алинея, лично притежание на съпруга е съответна част от придобитото, освен ако тази част е незначителна.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт