Home чл. 20, ал. 2 СК 1985 /отм./

чл. 20, ал. 2 СК 1985 /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Семеен кодекс /1985 г., отм./

Лично имущество
Чл. 20. […] (2) Лични са движимите вещи, придобити от единия съпруг през време на брака, които му служат за обикновено лично ползуване или за упражняване на професия.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт