Home чл. 101, ал. 1 СК 1985 /отм./

чл. 101, ал. 1 СК 1985 /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Семеен кодекс 1985 г. /отм./

Развод по взаимно съгласие
Чл. 100. (1) При развод по взаимно съгласие съпрузите трябва да изложат своето споразумение относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно имуществените отношения, ползуването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Споразумението се утвърждава от съда, след като той провери дали са защитени интересите на децата.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт