Home чл. 29, ал. 1 СК 1968 /отм./

чл. 29, ал. 1 СК 1968 /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Семеен кодекс 1968 г. /отм./

Чл. 29. (1) В случай на развод съдът служебно постановява на кого от съпрузите се предоставя упражнението на родителските права спрямо децата, определя мерките относно упражняването на тези права и относно личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата. Съдът може да постанови децата да живеят при някое трето лице или в съответно заведение. Съдът изслушва родителите, а ако е уместно, и децата и близки на семейството и решава въпросите с оглед на интересите на децата.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт