Home чл. 14, ал. 7 СК 1968 /отм./

чл. 14, ал. 7 СК 1968 /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Семеен кодекс /1968 г., отм./

Чл. 14. […] При прекратяване на имуществената общност поради смърт на единия от съпрузите се прилагат разпоредбите относно наследяването и делбата. Но когато преживелият съпруг наследява заедно с деца на починалия съпруг, той не получава дял от частта на починалия съпруг от общото имущество.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт