Home чл. 14, ал. 7, изр. 2 СК 1968 /отм./

чл. 14, ал. 7, изр. 2 СК 1968 /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Семеен кодекс 1968 г. /отм./

Чл. 14. […] (7) При прекратяване на имуществената общност поради смърт на единия от съпрузите се прилагат разпоредбите относно наследяването и делбата. Но когато преживелият съпруг наследява заедно с деца на починалия съпруг, той не получава дял от частта на починалия съпруг от общото имущество.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт