чл. 13, ал. 7 СК 1968 /отм./

« Обратно към нормативния акт

Семеен кодекс 1968 г. /отм./

Чл. 13. […] Съгласие за извършване на действия, за които законът изисква особена форма, се дава в същата форма, но ако действията се извършват в нотариална форма, достатъчна е писмена форма с нотариално заверен подпис.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт