чл. 13, ал. 1 СК 1968 /отм./

« Обратно към нормативния акт

Семеен кодекс /1968 г., отм./

Чл. 13. Недвижимите и движимите вещи и права върху вещи, придобити от съпрузите през време на брака, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити, и служат за задоволяване нуждите на семейството.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт