чл. 1 СК 1968 /отм./

« Обратно към нормативния акт

Семеен кодекс 1968 г. /отм./

Чл. 1. Този кодекс урежда семейните отношения с цел да съдействува:
за закрилата и укрепването на семейството, като основна клетка на социалистическото общество,
за възпитание на децата в социалистически и комунистически дух и
за развитие на взаимопомощта, привързаността и уважението между всички членове на семейството.
Уреждането на семейните отношения се извършва съобразно с принципите за доброволност на брачния съюз, пълно равенство между мъжа и жената и всестранна защита на децата.
Социалистическото общество чрез държавата и обществените организации защищава семейството и му съдействува за повишаване на материалното и културното равнище на неговите членове и особено за социалистическото и комунистическото възпитание на децата.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт