Home чл. 59, ал. 10 СК

чл. 59, ал. 10 СК

« Обратно към нормативния акт/термините

Семеен кодекс

Родителски права след развода
Чл. 59. […] (10) Решението по ал. 2 не препятства предприемането на мерки за закрила на детето по Закона за закрила на детето.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт