Home чл. 51, ал. 1 СК

чл. 51, ал. 1 СК

« Обратно към нормативния акт/термините

Семеен кодекс

Споразумение на съпрузите при развод по взаимно съгласие
Чл. 51. (1) При развод по взаимно съгласие съпрузите представят споразумение относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Те могат да се споразумеят и по други последици на развода.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт