чл. 39, ал. 1 СК

« Обратно към нормативния акт

Семеен кодекс

Сключване на брачния договор
Чл. 39. (1) Брачният договор се сключва лично от страните в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт