чл. 24, ал. 4 СК

« Обратно към нормативния акт

Семеен кодекс

Управление и разпореждане с общо имущество
Чл. 24. […] (4) Разпореждането с вещно право върху обща недвижима вещ, извършено от единия съпруг, е оспоримо. Другият съпруг може да оспори по исков ред разпореждането в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от три години от извършването му.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт