Home чл. 23, ал. 2 СК

чл. 23, ал. 2 СК

« Обратно към нормативния акт/термините

Семеен кодекс

Преобразуване на лично имущество
Чл. 23. […] (2) Когато вещните права са придобити отчасти с лично имущество по ал. 1, лично притежание на съпруга е съответна част от придобитото, освен ако тази част е незначителна.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт