Home чл. 23, ал. 1 СК

чл. 23, ал. 1 СК

« Обратно към нормативния акт/термините

Семеен кодекс

Преобразуване на лично имущество
Чл. 23. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) Лични са вещните права, придобити по време на брака изцяло с лично имущество.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт