Home чл. 21, ал. 4, т. 1 СК

чл. 21, ал. 4, т. 1 СК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Семеен кодекс

Съпружеска имуществена общност
Чл. 21. […] (4) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) Искът за липса на съвместен принос може да се предяви от:
1. съпруг по време на брака или след неговото прекратяване;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт