Home чл. 18 СК

чл. 18 СК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Семеен кодекс

Режими на имуществени отношения
Чл. 18. (1) Режимите на имуществените отношения между съпрузите са:
1. законов режим на общност;
2. законов режим на разделност;
3. договорен режим.
(2) Законовият режим на общност се прилага, когато встъпващите в брак не са избрали режим на имуществените си отношения, както и ако са непълнолетни или ограничено запретени.
(3) Режимът на имуществените отношения се регистрира по реда на чл. 19.
(4) Режимът на имуществените отношения може да бъде променян по време на брака. Промяната се отбелязва в акта за сключване на граждански брак и в регистъра по чл. 19.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт