Home чл. 144 СК

чл. 144 СК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Семеен кодекс

Издръжка на пълнолетни учащи се деца от родители
Чл. 144. Родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт