чл. 143, ал. 3 СК

« Обратно към нормативния акт

Семеен кодекс

Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
Чл. 143. […] (3) Родителите дължат издръжка и когато детето е настанено извън семейството.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт