чл. 133, ал. 3 СК

« Обратно към нормативния акт

Семеен кодекс

Производство за ограничаване и за лишаване от родителски права
Чл. 133. […] (3) Съдът определя подходящи привременни мерки в интерес на детето, като взема предвид становището на дирекция „Социално подпомагане“. Определението не подлежи на обжалване, но може да се изменя от същия съд.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт