Home чл. 130, ал. 4, изр. 1 СК

чл. 130, ал. 4, изр. 1 СК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Семеен кодекс

Управление и разпореждане с имуществото на детето
Чл. 130. […] (4) Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения от ненавършило пълнолетие дете са нищожни. По изключение обезпечаване на чужди задължения чрез залог или ипотека може да се извърши по реда на ал. 3 при нужда или очевидна полза за детето или при извънредни нужди на семейството.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт