Home чл. 106, ал. 1, т. 2 СК

чл. 106, ал. 1, т. 2 СК

« Обратно към нормативния акт/термините

Семеен кодекс

Основания за прекратяване
Чл. 106. (1) Осиновяването се прекратява от окръжния съд при: […] 2. тежко провинение от едната страна или при наличие на други обстоятелства, които дълбоко разстройват отношенията между осиновителя и осиновения.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт