Home чл. 3, пар. 1 Регламент №1346/2000

чл. 3, пар. 1 Регламент №1346/2000

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета от 29 май 2000 година относно производството по несъстоятелност

Член 3
Международна компетентност
1. Съдилищата на държавата-членка, на чиято територия е разположен центърът на основните интереси на длъжника, са компетентни да образуват производство по несъстоятелност. За дружествата и юридическите лица, седалището според устройствения акт се презюмира за център на основните интереси до доказване на противното.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт