Home чл. 28, пар. 1 Регламент №1215/2012

чл. 28, пар. 1 Регламент №1215/2012

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

Член 28
1. Когато срещу ответник с местоживеене в държава членка е предявен иск в съд на друга държава членка и той не се яви, съдът служебно прогласява, че не е компетентен, освен в случаите, когато компетентността му произтича от разпоредбите на настоящия регламент.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт