Home чл. 8, ал. 2, изр. 2 ПВ

чл. 8, ал. 2, изр. 2 ПВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Правилник за вписванията

8. […] (2) За вписване на нотариалните актове по чл. 4, буква „а” се представят два еднакви първообраза от тях. За вписване на всички други актове по чл. 4 се представят оригиналът и официално заверен препис от него или два такива преписа, ако не може да се представи оригиналът – съответно два нотариално заверени преписа от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот. Когато вписването се извършва по молба на нотариус, се представят три еднакви екземпляра, съответно три преписа.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт