чл. 4, б. б ПВ

« Обратно към нормативния акт

Правилник за вписванията

4. Вписват се: […] б) (изм. – ДВ, бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) договорите, с които се прехвърля наследство (чл. 212 ЗЗД);

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт