Home чл. 33, б. д ПВ

чл. 33, б. д ПВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Правилник за вписванията

33. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Службите по вписванията водят: […] д) (нова – ДВ, бр. 86 от 1997 г.) книга, която се образува от подреждането на удостоверенията за вписвания по ЗОЗ;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт