Home чл. 22а, ал. 3 ПВ

чл. 22а, ал. 3 ПВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Правилник за вписванията

22а. […] (3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Правилата на чл. 8 и 9 се прилагат съответно и при вписването на залог на търговско предприятие.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт