Home чл. 22 ПВ

чл. 22 ПВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Правилник за вписванията

22. (Доп. – ДВ, бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Когато са изминали 10 години от датата на вписването, без то да е подновено, заличаването става по молба на заинтересования, без други доказателства.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините