Home чл. 13 ПВ

чл. 13 ПВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Правилник за вписванията

Чл. 13. (Изм. – Изв., бр. 30 от 1955 г., доп. – ДВ, бр. 67 от 2005 г.) Заличаването на вписването по предходния член става, като в партидната книга се отбележи съдебният акт, с който се постановява заличаването или с който се прекратява производството по образуваното дело.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт