чл. 13, ал. 1 Правилника за устройството и организацията на работата на медицинската експертиза

« Обратно към нормативния акт

Правилника за устройството и организацията на работата на медицинската експертиза

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Трудовите договори с председателите на ТЕЛК се сключват, изменят и прекратяват от ръководителите на лечебните заведения, към които са създадени, по предложение на директора на РЗИ.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт