чл. 3, ал. 1 ПМС №192/91 /отм./

« Обратно към нормативния акт

Постановление № 192 на МС от 1.10.1991 г. за условията и реда за връщане на кооперации на тяхно иззето и одържавено имущество след 10 септември 1944 г. /отм./

Чл. 3. (1) Изплащането на имуществото и подобренията по предходните членове се извършва в срок до 5 години на разсрочени вноски, като върху недвижимия имот се учредява ипотека преди предаването и приемането му.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт