чл. 2, ал. 1 ПМС №192/91 /отм./

« Обратно към нормативния акт

Постановление № 192 на МС от 1.10.1991 г. за условията и реда за връщане на кооперации на тяхно иззето и одържавено имущество след 10 септември 1944 г.

Чл. 2. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 10 от 1993 г.) (1) Когато в подлежащото на връщане имущество са извършени подобрения със средства на одържавената стопанска единица (бившата кооперативна организация), предаването им става безвъзмездно. В случаите, когато за тях са инвестирани държавни средства, подобренията се заплащат по остатъчната им стойност към момента на влизането на закона в сила.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт