чл. 6, ал. 3 НТКТС

« Обратно към нормативния акт

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Чл. 6. […] (3) Когато трудовата книжка не бъде получена от работника или служителя, работодателят му съобщава с писмо с обратна разписка да се яви, за да я получи лично. Тя може да бъде изпратена по пощата или предадена на определено от него лице само ако за това има писмено съгласие.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт