чл. 6, ал. 2 НТКТС

« Обратно към нормативния акт

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Чл. 6. […] (2) При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят е длъжен да представи трудовата книжка на работодателя, който да отрази необходимите данни и да я върне незабавно срещу подпис на работника или служителя. Датата на предаване на трудовата книжка от работодателя на работника или служителя се отбелязва в дневника за издаване на трудови книжки по приложение № 1.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт