чл. 371, т. 2 НПК

« Обратно към нормативния акт

Наказателно-процесуален кодекс

Въпроси, които се решават при предварителното изслушване на страните
Чл. 371. При предварителното изслушване на страните: […] 2. подсъдимият може да признае изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласи да не се събират доказателства за тези факти.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт