чл. 325 НПК

« Обратно към нормативния акт

Наказателно-процесуален кодекс

Изпращане на делото на въззивната инстанция
Чл. 325. Делото, заедно с постъпилите жалби, протести и възражения, се изпраща на въззивната инстанция, след като изтече срокът по чл. 319, ал. 1.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт