чл. 243, ал. 2 НПК

« Обратно към нормативния акт

Наказателно-процесуален кодекс

Прекратяване на наказателното производство от прокурора
Чл. 243. […] (2) С постановлението прокурорът се произнася и по въпроса за веществените доказателства и отменя наложените на обвиняемия мерки за процесуална принуда, както и мярката за обезпечаване на гражданския иск, ако основанието за нейното налагане е отпаднало.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт