Home чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК

чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наказателно-процесуален кодекс

Прекратяване на наказателното производство от прокурора
Чл. 243. (1) Прокурорът прекратява наказателното производство: […] 2. (изм. – ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) когато намери, че обвинението не е доказано.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт