Home чл. 24, ал. 1, т. 3 НПК

чл. 24, ал. 1, т. 3 НПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наказателно-процесуален кодекс

Основания, които изключват образуване на наказателно производство, и основания за прекратяването му
Чл. 24. (1) Не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато: […] 3. наказателната отговорност е погасена поради изтичане на предвидената в закона давност;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт